serrana portal

Temat: okrag wpisany w trojkat rownoramienny
beda potrzebne wzory na pole trojkata a,a,x- boki, h- wysokość na bok a r- promien okregu wpisanego w trojkat czyli tylko da rade
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=24458Temat: oblicz Wartość wyrażenia
d zakładając, że 12 i 5 to długości przyprostokątnych [sprawdziłem Pitagorasem] wykorzystuję wzory na pole trójkąta przekształciłem na rozwiązanie
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=150703


Temat: Wielościany i bryły obrotowe - problem.
5)Oliwa rozlała się na kształt walca,ale jej objętość nie zmieniła się.Zatem policz objętość kuli oliwy,a potem korzystając ze wzoru na objętość walca oblicz jego wysokość.To ona stanowi grubość warstwy oliwy. 3)Ze wzory na pole trójkąta równobocznego policz długość boku.Jest on długością tworzącej, a jej połowa to promień podstawy.Więcej chyba nie trzeba.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=120250


Temat: Równoległobok z wpisanym okręgiem.
Porównujemy dwa wzory na pole trójkąta BCD: (d - przekątna), oraz . Za a+b podstawiamy 13 (połowa obwodu). Z tego równania otrzymamy ab=26+2d. Teraz korzystając z tw. cosinusów w tr. BCD mamy: Za ab podstawiamy ab z poprzedniego równania, otrzymujemy równanie kwadratowe, z którego obliczamy d=7. Do poprzedniego wzoru na ab postawiamy otrzymane d i mamy: ab=40, oraz a+b=13. Z tego bardzo łatwo obliczyć boki równoległoboku: 5 i 8. Zostało pole: .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=14419


Temat: IX PODKARPACKI KONKURS MATEMATYCZNY im. Franciszka Lei
Oznaczmy przez S pole wielokata, P polowe jego obwodu, polowy obwodow odpowiednich trojkatow i analogicznie przez promienie odpowiednich okregow. Zauwazmy teraz, ze zachodzi: p_{1}r_{1}+p_{2}r_{2}+...+p_{n}r_{n}= S = P*R" title="P*(r_{1}+r_{2}+r_{3}+...+r_{n}) > p_{1}r_{1}+p_{2}r_{2}+...+p_{n}r_{n}= S = P*R" align='absmiddle' /> c.k.d Pierwsza nierownosc jest oczywista, nastepna rownosc to odpowiednie wzory na pole trojkata, ostatnia zas to wzor na pole wielokata opisanego na okregu.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=110285


Temat: Zadania [trójkąty]
Ad. 4 1.Obliczamy 3 bok z Pitagorasa 2.Na rysunku punkt przeciącia prostej z przeciwprostokątną oznaczamy jako D 3.Odcinek CD oznaczamy jako , a BD jako 4.Przyrównujemy obwody, |AD| się skraca, otrzymujemy 5.wyliczamy sobie sin i cos kątów i 6.z Tw. cosinusów wyliczamy że |AD| = 7.Mamy dwa wzory na pole trójkąta (ogólnie): Bierzemy wcześniej policzone sinusy i dla każdego z małych trójkątów wyliczamy 8.Liczymy stosunek r-ów...niepotrzebne kulfony się skracają Have fun
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=17917


Temat: stosunek wysokości do okręgu wpisanego w trójkąt
Jeden bok (naprzeciw kąta niech ma długość x. Wtedy z funkcji trygonometrycznych wynika,że drugi bok ma długość Przeciwprostokątna: Potrzebne odcinki obliczasz przekształcając wzory na pole trójkąta: -z wysokością i przeciwprostokątną -z obwodem i promieniem okręgu wpisanego w trójkąt[/tex]
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=71227


Temat: Prostokąt i wpisane w niego 2 okręgi
a zrobilas rysunek, gdzie te okregi sie przetną -- 26 lutego 2009, 11:43 -- bo u mnie wychodzi ze przecinaja sie w miejscu przeciecia przekatnych czyli przekatna ma dlugość 40 (z Pitagorasalub ze sprytnego wzoru 3*8 i 4*8 to przeciwprostokatna ma 5*8) potem wzory na pole trojkata 24*32/2 = (32+24+40)/2 * r ==> r= 8
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=111068


Temat: 2 proste o rownaniach
TO zrob to. Co Ci jest potrzebne do obliczenia pola trojkata? Jakie znasz wzory na pole trojkata?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=139783


Temat: Trójkąt równoramienny na okręgu
oblicz wysokosc trojkata, potem z Pitagorasa policz ramie sa wzory na pole trojkata gdzie wystepuje promien i boki trojkata
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=200014


Temat: Mix matematyczny (10)
1. Lemat 1: dla dodatnich m,n zachodzi: Dowód: Teraz porównując wzory na pole trójkąta: dokonujemy podstawienia a=x+y, b=x+z, c=y+z nasze równanie przyjmuje postać: korzystając z Lematu 1, otrzymujemy tezę
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=79469


Temat: Pole trójkąta, długości boków tworzące ciąg arytmetyczny
...Ad.1 Długość boków trójkąta ABC tworzą trzy kolejne wyrazu ciągu arytmetycznego, przy czym . Wykaż że , gdzie jest długością promienia okręgu wpisanego w ten trójkąt, jest wysokością poprowadzoną z wierzchołka trójkąta Ad2. W trójkącie prostokątnym przeciwprostokątna na długość 25cm. Długość promienia okręgu wpisanego w tej trójkąt jest równa 3cm. Oblicz pole tego trójkąta Ad3. Napisz wszystkie Ci znane wzory na pole trójkąta Przy tym zadaniu brakuje mi dwóch wzorów, podstawowe znam Prosze o pomoc
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=74320


Temat: trójkąt i okręgi
Tak więc, mamy następujące wzory na pole trójkąta: Gdzie a jest promieniem koła wpisanego Oraz drugi wzór gdzie R to promień okręgu opisanego na trójkącie Przyrównując te wzory znajdziemy stosunek , a podniesiony do kwadratu da nam stosunek pól
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=13621


Temat: całka z pierwiastka
">jakbym znał inny sposób to bym powiedział a po za tym ze wzorów nie można korzystać ? to po co one byłyby ... dla picu ? Ja rozumiem znać wzory na pole trójkąta itp...ale czy taki wzór powtórzysz o każdej porze dnia i nocy?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=115634


Temat: trojkat abc i punkt
...trójkąta wynika też, że . Stąd, tworząc układ równań, znajdujemy wartość . Teraz z twierdzenia kosinusów wyznaczymy długość . Zauważmy dalej, że punkt S równo odległy od wierzchołków trójkąta jest środkiem okręgu opisanego na tym trójkącie. Niech będzie promieniem tego okręgu. Wtedy ze wzoru na pole trójkąta mamy wyznaczamy . Ponadto z twierdzenia o kącie wpisanym i środkowym opartych na tym samym łuku jest . Porównując teraz wzory na pole trójkąta wyznaczamy długość szukanego odcinka.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=135462


Temat: Oblicz długość
...nie ma długości, jest nieskończenie długa. Odcinek ma długość. No ale powiedzmy, że mamy dane L i R. Najpierw znajdziemy kąt , na którym oparty jest łuk: Jeśli końce ramion kąta połączymy odcinkiem d, powstanie nam trójkąt równoramienny o bokach: d, R, R i kącie między równymi ramionami. Zauważ, że odcinka prostopadły do promienia, o który Ci chodzi jest wysokością tego trójkąta, opuszczoną na bok R. Najlepiej więc zestawić ze sobą wzory na pole trójkąta i stamtąd wyliczyć długość tego odcinka (h). Najprościej jest tu, moim zdaniem, skorzystać ze wzoru: , gdzie jest kątem między bokami a, b. W naszym wypadku: Z porównania tych wzorów jesteś w stanie wyznaczyć h. Co do drugiego odcinka, o którym mówisz (nazwijmy go x). Mając h sprawa będzie prosta. Twierdzenie Pitagorasa: (Przy czym jeśli jest kątem prostym, x=0, jeżeli rozwartym odcinek x znajduje się poza...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=204091


Temat: Trygonometria na OMG
Oczywiście przydatna jest, ale ale wykuwanie jej nie ma większego sensu, warto zapamiętać kilka pzydatnych wzorów i twierdzeń tj. tw. cosinusów czy wzory na pole trójkąta + podstawy (które jednak można samemu wydumać czytaj: skorzystać z własnosci nie słysząc wcześniej o trygonometrii)
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=205726


Temat: Trójkąty pole,obwód,wysokośc,promien
1. Tw. Pitagorasa 2. Wzory na pole trójkąta równobocznego i jego wysokość ---> wikipedia 3. Wzór na promień okręgu wpisanego w trójkąt:
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=167254


Temat: Długosć promienia okręgu opisanego na trójkącie
Wspomagając się twierdzeniem sinusów rozwiąż ten trójkąt, a następnie porównaj ze sobą 2 wzory na pole trójkąta (jeden z nich zawiera w sobie długość promienia okręgu opisanego na trójkącie).
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=206257


Temat: okrąg wpisany w równoległobok
Przydatne wzory na pole trójkąta: 1) gdzie x,y,z to boki trójkąta,a r to promień okręgu wpisanego 2) gdzie to miara kąta pomiędzy bokami Nazwijmy boki różnej długości danego równoległoboku jako ,a któtszą przekątną Mamy z tw. cosinusów i z,że: teraz stosujemy wzór 1) i 2) i uwzględniajac fakt, ze mamy do czynienia z równoległobokiem w wyniku elementarnych przekształceń mamy: ,zatem:
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=28804


Temat: Rozwiązane: trojkat
Zrobiłem zgrubny obraz sytuacji. Pomocne mogą okazać się wzory na pole trójkąta S = S = Wygląda to na zadanie optymalizacyjne. Jakby się dało powiązać p z polem, bokami lub promieniami i znaleźć ekstremum takiej funkcji to byśmy mieli problem rozwiązany.
Źródło: zagadki.net/forum/viewtopic.php?t=2787


Temat: wysokość trójkąta
mając to zapisz 2 wzory na pole trójkąta może być Herona i zwykły.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=192071


Temat: Planimetria i stereometria - vademecum olimpijczyka
TRYGONOMETRIA Podstawowe tożsamości jedynka trygonometryczna. tg*ctg=1 tg=sin/cos Funkcje sumy i różnicy kątów Funkcje kąta podwojonego, potrojonego, połowy kąta Iloczyny funkcji 2sina*cosb 2cosa*cosb 2sina*sinb Sumy i różnice funkcji Twierdzenie sinusów, cosinusów, tangensów Planimetria Wzory na pole trójkąta (podstawowi, z sinusem kąta, promieniem okręgu wpisanego, opisanego, wzór Herona) związki w trójkącie (standardowe oznaczenia): Twierdzenie o dwusiecznej Twierdzenie o kącie zewnętrznym Twierdzenie o dwusiecznej kąta zewnętrznego Związki pomiędzy długościami boków trójkąta, a punktem przecięcia się dwusiecznych. W każdym trójkącie: środkowe przecinają się w jednym punkcie, dzielą się w...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=135343


Temat: Trójkąty
...boki AB i BC oraz przedłużenie boku AC odpowiednio w punktach D, E, F. Zachodzi następująca równość: Dowód: [niebawem] 3.4 Twierdzenie Cevy Niech ABC będzie dowolnym trójkątem. Jeżeli trzy proste przechodzące przez wierzchołki trójkąta przecinające boki AB, BC, AC odpowiednio w punktach D, E, F przecinają się w jednym punkcie, to zachodzi następująca równość: Dowód: [niebawem] 4.Wzory Przyjmijmy oznaczenia takie jak w punkcie 3. 4.1 Wzory na pole trójkąta Wyprowadzenie: Wystarczy zauważyć, że pole trójkąta jest równe połowie pola prostokąta o bokach równych wysokości trójkąta i boku na którą ta wysokość opada. Wyprowadzenie: [Niebawem] Wyprowadzenie: [Niebawem] Wyprowadzenie: [Niebawem] Wyprowadzenie: [Niebawem] Wyprowadzenie: [Niebawem] Wyprowadzenie: [Niebawem] Wyprowadzenie: [Niebawem] Dotyczy trójkąta równobocznego. Wyprowadzenie:...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=3338


Temat: Iloczyn wektorowy - wysokosc trojkata
rozumiem ze w zadaniu 3cim wierzcholkiem jest punkt Policz odleglosc miedzy koncami wektorow i i wyjdzie Ci dlugosc podstawy Skorzystaj ze wzory na pole trojkata liczonego przez sume bokow i drugiego na pole trojkata, w ktorym wystepuje
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=39004


Temat: Trójkąt i trapez na okręgu
1. Z jakiegoś tam prawa wynika, że ten odcinek to średnia arytmetyczna długości podstaw trapezu , czyli Z prawa o okręgu wpisanym w trapez wiemy, że a + c = b+ d a skoro a+b+c+d = 52 to 2(a+c) = 52 --> a+c = 26. I teraz szukana długość naszego odcinka wynosi [ Dodano: 8 Października 2007, 19:31 ] 2. Jest to trójkąt prostokątny a więc promień okręgu na nim opisanego to R = 5. Teraz porównamy sobie 2 wzory na pole trójkąta. Promień okręgu wpisanego znamy r = 2 gdy podstawimy dane R = 5 r = 2 oraz c = 10 otrzymamy równość : wyznaczamy sobie a lub b z równania i podstawiamy do równania poprzedniego. wyliczamy a oraz b i podstawiamy dane do wzoru na pole trójkąta. Powinno wyjść 24
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=43921


Temat: (zawody) promien okr wpis w tr boki=?
Skorzystaj z: tw. Pitagorasa; wzory na pole trójkąta prostokątnego: połowa iloczynu przyprostokątnych oraz połowa iloczynu obwodu i promienia okręgu wpisanego; suma długości przyprostokątnych pomniejszona o podwojony promień okręgu wpisanego jest równa długości przeciwprostokątnej (zrób rysunek, poprowadź od środka okręgu wpisanego odcinki do wierzchołków i poszukaj trójkątów przystających, aby to udowodnić).
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=49024


Temat: Trójkąty prostokatne
Masz dwa różne wzory na pole trójkąta równobocznego. Jeden, który podał piasek101, czyli , drugi to . Jako że masz podane pole, podstawiasz je pod wzór piaska i liczysz z niego , przekształcając wzór. jest podane w treści, przed chwilą obliczyłaś, więc teraz robisz to samo z wzorem , tylko że dla niewiadomej .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=151481


Temat: Objętość bryły obrotowej
Problem z wyobrażeniem sobie, co powstanie? Powstanie taki stożek, z którego dolnej części wycięto stożek o takiej samej podstawie, ale niższej wysokości. Promień postawy stożka jest równy wysokości opuszczonej na BC. Różnica wysokości jest równa długości boku BC. Zatem oznaczając środek podstawy stożka przez D: Z tw. sinusów łatwo policzysz |AB| i |BC|. Porównując wzory na pole trójkąta: obliczysz wysokość (czyli promień podstawy stożka). Z tego już możesz bezpośrednio wyliczyć objętość
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=58400


Temat: Trójkąt i okrąg ...
Twierdzenie cosinusów + wzory na pole trójkąta w zależności od: 1) dwóch boków i kąta między nimi, 2) boków i promienia okręgu wpisanego. Poradzisz sobie.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=11962


Temat: Wyznacz wysokośc trojkąta i kilka innych zadań
zad a. Podstawiasz i wychodzi. zad b. Stosujemy dwa wzoru na pole trójkąta: gdzie W tym zadaniu będziesz miał 3 różne wysokości w zależności z którego wierzchołka będzie wysokość poprowadzona. zad 2. Trójkąt o bokach to trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej . Stosujemy wzory na pole trójkąta: gdzie promień okręgu wpisanego Skoro przeciwprostokątną mamy podaną to jest jej połową. zad 3. gdzie długość ramienia Mamy wszystkie dane teraz wystarczy wstawić o wzorów na pole i obwód. zad 4. Twierdzenie cos gdzie kąt ostry Kiedy policzysz zauważysz, że jest to 'fajny' trójkąt i wyznaczenie miary kąta ostrego nie sprawi Ci trudności. Pozdrawiam.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=200067


Temat: Trójkąt równoramienny.
1. Rysunek - poprowadź promienie - r ( okrąg wpisany ) do ramienia i podstawy. Podstawa - a; ramię - 2a, oblicz wysokość trójkąta - h ( z Pitagorasa). 2. Przyrównaj wzory na pole trójkąta z uwzględnieniem promieni r i R ( wpisany i opisany ) - pierwsze równanie. 3. R + r = 11 - drugie równanie. 4. Z podobieństwa trójkątów mamy: - trzecie równanie 5. wykonaj obliczenia.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=42758


Temat: objętość bryły obrotowej
Niech h będzie wysokością w trójkącie poprowadzoną do ramienia. Wyznaczymy jej długość porównując wzory na pole trójkąta. Wiemy, że wysokość opuszczona na podstawę ma długość (z twierdzenia Pitagorasa). Stąd , czyli . W wyniku obrotu otrzymujemy dwa stożki o wspólnej podstawie (koło o promieniu h) i łącznej wysokości równej . Zatem ze wzoru na objętość stożka mamy .
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=110989


Temat: Trójkąt z symetralna odcinka
Już wyszło , pomyliłem siew liczeniu W drugim sposobie stworzyłem układ równań jedno równanie z tw. Pitagorasa gdzie k- długość odcinka ,który dzieli boki trójkąta i zawiera sie w symetralnej a drugie równanie to stosunek: h to wysokość trójkąta ,którą obliczymy z chociażby wykorzystując wzory na pole trójkąta a w tym pierwszym sposobie ten cosinus jest w trójkącie utworzonym z odcinka x, z połowy boku AB (ponieważ symetralna dzieli nam boki na połowy) i z odcinka k o którym mówiłem w drugim sposobie
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=36269


Temat: Wzór na pole trójkąta opisanego na okręgu
Mam za zadanie wyprowadzić wzory na pole trójkąta wpisanego i opisanego na okręgu. Wzó na pole wpisanego wyprowadziłem bez dłuższej męki z twierdzenia sinusów. Mam problem z wyprowadzeniem drugiego wzoru: . Proszę o pomoc.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=136225


Temat: granica
Ja znam takie cos (z Fichtenholza): mamy okrąg o środku w unkcie O, bierzemy na okręgu takie punkty A i B, że kąt AOB jest mniejszy od pi drugich. Znajdujemy również punkt D na zewnątrz okręgu t, że trójkąt OBD ma kąt OBD prosty, oraz punkt A leży na przeciwprostokątnej OD trójkąta prostokątnego OBD. Teraz wypisujemy wzory na pole trójkąta ABO, pole wycinka koła ABO i pole trójkąta OBD, mamy nierowność pole trójkąta ABO
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=58480


Temat: Pole równoległoboku, kąty
narysuj rownoległobok ABCD i sposc z wierzchołka D wysokośc i nazwij DE = h odcinek AE nazwij x czyli AE=x jezeli trójkat AED dorysujesz na koncu rownoległoboku to otrzymasz trapez prostokąty AFCD o jedne podstawie 6 a drugiej 6+ x i wysoksci 3 ze wzory na pole trojkata ABC P 0,5 sin *6*d d = przekatna rownoległoboku i naszego trapezu otrzymasz d=6 teraz w twirdzenie pitagorasa otrzymasz ze 6+x=9 czyli x=3 teraz z trojkata AED gdzie kat DAE = 30 + a kat EDA= beta obliczasz dlugosc DA= BC = 6 z tw pitagorasa i na koniec korzystasz z twierdzenai sinusów dla trójkata AED = Z tego otrzymujesz sin beta =0,5 stopni czyli beta= 30 a ponieweaz alfa + beta = 60 wiec alfa 30 zrób odpowiedni rysunek i bedzie dobrze mam...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=128912


Temat: Siatka ostroslupa i pole pow. graniastosłupa
Tutaj to tylko wzory na pole trójkąta i prostokąta Bok rombu liczysz z tw. Pitagorasa:
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=118360


Temat: Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej ostrosłupa
Do zad. b proponuję skorzstać z bryły opisanej w pliku http://www.ghnet.pl/~wzygm/Wielosc/ost4.b_r I oglądnąć go przy pomocy programu wielościany http://matematyka.pl/dload.php?action=file&id=13 Aby wyliczyć musimy wyliczyć |MC|. W tym celu piszemy dwa wzory na pole trójkąta ADE, raz z odcinkiem NE jako wysokością, drugi raz z odcinkiem MC - z porównanie wyliczmy |MC|.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=5245


Temat: zadanie trojkat rownoramienny opisany i wpisany w kolo
wykorzystaj wzory na pole trójkąta o bokach a, b, c p - połowa obwodu R - promień okręgu opisanego r - promień okręgu wpisanego A - pole (*) (**) (***) przyrównując (*) i (**) uzyskasz stosunek a (*) z (***) otrzymasz wykorzystując fakt że masz prawie koniec zadania - pozostaje przekształcić aby uzyskać a nie zapomnij od razu na początku podstawić
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=65902


Temat: oblicz długości boków
r- promień kręgu wpisanego w trójkąt ABC - Kąt ACB Niech będzie dana podstawa lABl=2a lACl=lBCl=c- ramię D- spodek wysokości trójkąta opuszczony na lABl (lADl=lDBl=a) h - wysokość lCDl Z trójkąra prostokątnego ADC : * *frac{a}{tgalpha} [/tex] mamy dwa wzory na pole trójkąta: oraz stąd: mi wyszło coś takiego chyba nie ma błedu...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=69376


Temat: geometria analityczna- zadania typu maturalnego
>Zobacz sobie (np. http://www.wikipedia.pl wzory na pole trójkąta w sekcji Pole trójkąta w części rozpoczynajacej się od "W geometrii analitycznej przyjmując ...") jest wzór na pole trójkąta w zależności od współrzednych wierzchołków. Ponadto wzór na pole trójkata można policzyć jako: P= frac{1}{2} AB*CD= frac{1}{2}AB*AC*sin angle (AB, AC)= frac{1}{2} vec{AB} imes vec{AC} Druga cześć jest oparta na iloczynie skalarnych wektorów - jeśli kąt pomiędzy...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=7688


Temat: [Pascal] od wierzchołka do trójkąta ;> Rysowanie i obliczenie pola
Pisząc o Pascalu masz na myśli stary, dobry Turbo Pascal i Free Pascal, czy też Delphi? Jeśli chodzi o Turbo Pascal, to poczytaj o tworzeniu grafiki np. tu. Rysowanie trójkąta zrobisz przez MoveTo, LineTo, LineTo, LineTo, ewentualnie DrawPoly. Wzory na pole trójkąta są tu. p.s. Dopisałem parę informacji do tytułu, żeby był bardziej czytelny.
Źródło: forum.idg.pl/index.php?showtopic=179031


Temat: Długości boków trójkąta prostokątnego
a,b - przyprostokątne, c - przeciwprostokątna Możemy wykorzystać dwa wzory na pole trójkąta: Z tw. Pitagorasa: (bok nie może mieć długości 0 )
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=108363


Temat: Twierdzenia z dowodami
Dowody następujących twierdzeń (dowody powinny być pełne, wraz z cytowaniem twierdzeń, z których korzystamy, forma dowodu powinna być taka, jaką zapiszemy na tablicy w szkole) 1.Cechy przystawania trójkątów. 2.Twierdzenie o środkowych boków, symetralnych boków, dwusiecznych kątów, wysokościach w trójkącie. 3.Trójkąt wpisany i opisany na kole. 4. Wzory na pole trójkąta: 5.Cechy podobieństwa trójkątów
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=192641


Temat: obrót trójkąta równoramiennego - objętość bryły otrzymanej
Zauważmy, że w wyniku obrotu powstają dwa stożki o wspólnej podstawie, o łącznej wysokości równej ramieniu trójkąta, czyli 2a. Należy tylko wyznaczyć promień r tej wspólnej podstawy. Jednak jest on równy wysokości trójkąta poprowadzonej do ramienia. Mamy z jednej strony, że wysokość h trójkąta opuszczona an podstawę wynosi, na mocy twierdzenia Pitagorasa, . Porównując wzory na pole trójkąta dostajemy . Stąd . Zatem ze wzoru na objętość stożka mamy jest szukaną objętością bryły.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=55091


Temat: Trójkąt równoramienny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3jk%C4%85t masz tam wzory na pole trojkata miedzy innymi na pole trojkata wpisanego w okrag
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=41713


Temat: Zadanie z ostrosłupem
pole trójkąta możesz policzyć w zależności od tego jakie masz dane Wzory na pole trójkąta jeżeli brakuje czegoś i nie można tego z żadnej zależności wyliczyć, to zadanie ma za mało danych
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=54611


Temat: Zadanie maturalne
x to odleglosc KA i LA " title="D_{x}: x in (0;6>" align='absmiddle' /> wyliczymy z tego podstawe tego trojkata: znamy podstawe wiec juz tlyko wysokosc jest potrzebna, a wysokosc to przekatna kwadratu minus wysokosc tego malego trojkata, o bokach wysokosc wyniesie, przyrownuje 2 wzory na pole trojkata: znamy podstawe i wysokosc: jaknajmniejsze wychodza ladne liczby: minimum osiga dla (wierzcholek funkcji)- dla pole wynosi:
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=70509


Temat: Promien okregu wpisanego w trojkat prostokatny
Witam, problem dotyczy dosc prostego zadania, otoz: Oblicz promien okregu wpisanego w trojkat prostokatny o bokach 3,4,5. Stosujac daw wzory na pole trojkata wyszlo mi W odpowiedzi jednak jest wynik co w przyblizeniu daje 1,1 a nie 1. Jako ze jest to niby zadanie rozszerzone to przyjalem ze bledu w odpowiedziach nie ma tylko jest jakis inny sposob (dokladniejszy?) na wyliczenie r.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=142651


Temat: Długości boków trójkąta ABC tworzą ...
Oznaczam - najkrótszy bok. Wtedy dwa następne są iloraz ciągu geometrycznego. Oznaczam połowa obwodu trójkąta. Stosuję trzy wzory na pole trójkąta: Wzór Herona Mam układ Ruguję z nich a i q i wyznaczam (albo nie) szukany związek.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=60195


Temat: Nie zadanie a pytanie (Oblicz R)
">A skąd taki wzór że (a+b-c)/2 = r? znajdziesz w każdych tablicach, przy czym jest on prawdziwy tylko dla trójkąta prostokątnego możesz go sobie wyprowadzić algebraicznie i geometrycznie ja napisze algebraicznie jak ja to widzę: porównując wzory na pole trójkąta prostokątnego: zatem CKD.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=62238


Temat: Trójkąt prostokątny
1) Na przykład stosując dwa wzory na pole trójkąta; jeden z wykorzystaniem promienia okręgu wpisanego, a drugi tradycyjny: Teraz z twierdzenia Pitagorasa: Z czego wynika, że r jest dowolną liczbą, a długości boków wynoszą:
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=61585


Temat: granica i geometria
Na okręgu o promieniu 1 opisujemy trójkąty równoramienne. Oznaczmy przez x długość podstawy, a przez h(x) wysokość tego trójkąta poprowadzoną do prostej zawierającej ramię. Określ . Niby mam 3 równania (wszystkie to wzory na pole trójkąta) co powinno wystarczyć do wyznaczenia zależności między h oraz x, a także między x oraz b (b to ramię), jednak nie mogę uzyskać poprawnego wyniku...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=24329


Temat: Podobieństwo trójkątów
Zbuduj układ 3 równań z trzema niewiadomymi. Niewiadome to podstawa trójkąta DEC, wysokość tego trójkąta i wysokość trapezu. Równania to wzory na pole trójkąta DEC, trójkąta ABC i trapezu ABDE. Potem z tw. Talesa znajdziesz CE/EB.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=210866


Temat: stosunek długości promieni
Kiedyś tak podpowiadałem : -podstawa trójkąta -ramię -opisanego;wpisanego (to raczej znane wzory na pole trójkąta) Dodatkowo : Wstawiamy do pierwszego drugie (dzielimy stronami przez ). Wstawiamy trzecie (dzielimy stronami przez ). Wyznaczamy (może ktoś znajdzie ,,sympatyczniejszy" sposób).
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=105109


Temat: Pole trójkąta, długości boków tworzące ciąg arytmetyczny
[url=http://pl.wikipedia.org/wiki/Trójkąt#Obliczanie_pola_powierzchni_tr.C3.B3jk.C4.85ta] Wzory na pole trójkąta[/url]
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=74320